Contact

TechnoNova s.r.o. M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky
Sales Department:  T +421(0)46 5684781  F +421(0)46 5684781


Ing. Denisa Kanásová
CEO
Office: +421 917 745 177
office@technonova.sk
 
Ing.Jozef Hoždora
Produktion director
+421 917 745 184
hozdora@technonova.sk
 
Ing. Igor Kaikl
Purchase manager
+421 917 745 181
kaikl@technonova.sk
 
Ing. Anna Michalovičová
Sales officer
+421 917 745 178
michalovicova@technonova.sk
 
Ing. Štefan Lehotkai
Quality manager
+421 917 745 200
lehotkai@technonova.sk
 
Elena Blahová
Accountant
+421 917 745 180
finance@technonova.sk

Ing. Marián Gera
Project manager
+421 917 745 187
gera@technonova.sk
 
Ing. Marián Detko
Technical manager
+421 917 745 182
detko@technonova.sk
 
Ing. Jana Varinská
Sales officer
+421 917 745 196
varinska@technonova.sk
 
Patrícia Hagarová
HR officer
+421 917 745 179
personal@technonova.sk
 
Jarmila Mikeštíková
CEO assistant
+421 917 745 177
office@technonova.sk

Captcha:
5 + 5 =