1940 Začiatok chemickej výroby v Novákoch, dielne sú súčasťou chemickej továrne

1960 Ukončenie výstavby súčasných dielní

1991 Privatizácia dielní hlavného mechanika. Vznik Larf s.r.o., transformácia opravárenských dielní na strojársku spoločnosť

2003 Založenie spoločnosti LARF NOVA s.r.o.

2010 Vznik spoločnosti TechnoNova s.r.o.

Profil | Certifikáty