Poslaním spoločnosti TechnoNova s.r.o. je výroba a dodávky rôznych zariadení a technologických celkov pre zákazníkov na Slovensku aj v zahraničí, čo umožnujú jej odborníci, technologická vybavenosť a výrobné priestory, podporené skúsenosťami a odbornosťou zamestnancov.

Management spoločnosti tvoria skúsení odborníci, pracujúci v odvetví strojárstva desiatky rokov.

V rámci integrovaného trhu chceme byt spoľahlivou, stabilnou a konkurencieschopnou výrobno–dodávateľskou firmou, pôsobiacou v rôznych priemyselných odvetviach, opierajúc sa o kompletnosť služieb, profesionalitu, tradíciu, kvalitu a flexibilné riešenie požiadaviek a potrieb našich zákazníkov.

Ako firma sa okrem výroby, montáže, rekonštrukcie a opravy zaoberáme vypracovávaním výrobnej dokumentácie, revíziami, skúškami a poskytujeme záručný aj pozáručný servis.

 

História | Certifikáty