Naša spoločnosť sa zaoberá výrobou vákuových zariadení, tlakových nádob, zásobníkov, konštrukcií, výrobných zariadení, výmenníkov a kondenzátorov, železnicných cisterien a pogumovaním. Výrobný program organizácie zahŕňa technologické procesy:

Zváranie
– zváranie materiálov triedy 11, 12 ,17, hliníka a jeho zliatin, medi a jej zliatin a titánu
– zváranie metódami ROZ, MIG, MAG – plný a rúrkový drôt a TIG
– zváranie pod tavidlom na zváracom poloautomate
– zváranie plamenom
– polohovanie zvarencov na rôznych polohovadlách

 

Trieskové obrábanie
– sústruženie na sústruhoch do ? 500 mm, sústruženie na karuseloch do ? 3 300 mm, frézovanie do 440 x 1 400 x 450 mm,
– frézovanie a vŕtanie na horizontálnych vyvrtávačkách do rozmerov 2 000 x 2 000 x 1 500 mm a na novej CNC Horizontálnej fréze VH-2000L
– vŕtanie ( vŕtačky rady VR – do VR 6 )
– hobľovanie do rozmerov 1 600 x 10 000 x 1 600 mm
– sústruženie na novom CNC Sústruhu LTC-35 CM

 

Tvárnenie
– zakružovanie pásovín do rozmerov 80 x 80 mm a rúr do ? 108 mm
– zakružovanie plechov do hr. 25 mm
– ohýbanie plechov na ohraňovacom lise do hr. 6 mm
– lisovanie na výstredníkových a hydraulických lisoch do 70 t

 

Delenie materiálu
– rezanie guľatiny a profilov na rýchlorezných pílach do ? 350 resp. profilu 315 x 220 mm
– rezanie plechov na kyslíkovo – acetylénovom CNC stroji do hrúbky 300 mm
– plazmou do 50 mm, rozmer páliacej plochy 2×6 m
– rezanie plazmou prenosným zariadením do hrúbky 28 mm
– strihanie plechov na nožniciach do hrúbky 25 mm, strihanie profilov

 

Povrchové úpravy
– otryskanie plôch oceľovou drťou v komore o rozmeroch 3 000 x 2 550 x 10 000 mm, resp. voľne
– nanášanie náterov štetcom alebo vzduchovým striekaním

 

 

Pogumovanie
– vulkanizovanie vo vulkanizačných kotloch do ? 2 000 x 8 000 mm
– lisovanie gumových dielcov vo forme
– plošné a tvarové pogumovanie

 

 

Tepelné spracovanie
– žíhanie v peci 950 x 820 x 2 200 mm

 

 

 

Nedeštruktívne skúšky
– Nedeštruktívne skúšky prežiarením – röntgen, radioizotopom
– meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom
– zistovanie chýb ochranných povlakov z gumy a plastov elektroiskrovou metódou
– tlakové skúšky
– meranie drsnosti povrchov

 

Naše technologické možnosti rozširuje úzka spolupráca s mnohými spoločnosťami.