Delenie materiálu

Delenie materiálu

Rezanie gulatiny a profilov na rýchlorezných pílach, rezanie plechov na kyslíkovo – acetylénovom CNC stroji, rezanie plazmou na páliacej ploche a prenosným zariadením, strihanie plechov na nožniciach a strihanie profilov.