Nedeštruktívne skúšky

– nedeštruktívne skúšky prežiarením – röntgen, radioizotopom
– meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom
– zistovanie chýb ochranných povlakov z gumy a plastov elektroiskrovou metódou
– tlakové skúšky
– meranie drsnosti povrchov