Pogumovanie

– vulkanizovanie vo vulkanizacných kotloch do ? 2 000 x 8 000 mm
– lisovanie gumových dielcov vo forme
– plošné a tvarové pogumovanie