Povrchové úpravy

– otryskanie plôch ocelovou drtou v komore o rozmeroch 3 000 x 2 550 x 10 000 mm, resp. volne
– nanášanie náterov štetcom alebo vzduchovým striekaním