Tepelné spracovanie

Tepelné spracovanie

Žíhanie v peci do rozmermu 950x820x2200 mm