Trieskové obrábanie

Trieskové obrábanie

Sústruženie na sústruhoch a na karuseloch, frézovanie a vŕtanie na horizontálnych vyvŕtávačkách a hoblovanie, sústruženie na novom CNC Sústruhu LTC-35 CM, frézovanie a vŕtanie na novej CNC Horizontálnej fréze VH-2000L