Kontakt

TechnoNova s.r.o. M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky
Obchodný úsek: T +421(0)46 5684781  F +421(0)46 5684781

Ing. Denisa Kanásová
generálna riaditeľka
Sekretariát: +421 917 745 177
office@technonova.sk
 
Ing.Jozef Hoždora
výrobný riaditeľ
+421 917 745 184
hozdora@technonova.sk
 
Ing. Igor Kaikl
manažér nákupu
+421 917 745 181
kaikl@technonova.sk
 
Ing. Anna Michalovičová
obchodná referentka
+421 917 745 178
michalovicova@technonova.sk
 
Ing. Štefan Lehotkai
manažér kvality
+421 917 745 200
lehotkai@technonova.sk
 
Elena Blahová
účtovníčka
+421 917 745 180
finance@technonova.sk

Ing. Alena Lacenová
obchodná riaditeľka
+421 918 689 726
lacenova@technonova.sk
 
Ing. Marián Gera
projektový manažér
+421 917 745 187
gera@technonova.sk
 
Ing. Marián Detko
technický manažér
+421 917 745 182
detko@technonova.sk
 
Ing. Zuzana Dolníková
obchodná referentka
+421 917 745 151
dolnikova@technonova.sk
 
Patrícia Hagarová
personalistka
+421 917 745 179
personal@technonova.sk
 
Jarmila Mikeštíková
asistentka GR
+421 917 745 177
office@technonova.sk