Tlakové nádoby

Vyrábame ležaté a stojaté nádoby, jedno a dvojplášťové, z uhlíkových a nehrdzavejúcich ocelí. Podľa potrieb zákazníka (objem, výhrevná plocha, tlak, teplota, médium). Poskytujeme aj ochranu voci agresívnym látkam pogumovaním.

 

 

Vákuové zariadenia

Jedno a dvojplášťové vákuové zariadenia s rozmermi a parametrami podľa požiadaviek zákazníka. Zariadenia vyrábame z uhlíkových a nehrdzavejúcich ocelí.

 

 

Výmenníky tepla

Vyrábame zariadenia s teplovýmennou plochou, výmenníky (chladiče, ohrievače, kondenzátory, výparníky a ich kombinácie).

 

 
 

Cisterny

Výroba, kontrola, oprava železničných cisterien a autocisterien v oceli s možnosťou ochranného pogumovania voči chemikáliám.

 

 
 

Konštrukcie a zariadenia

Vyrábame rôzne konštrukcie staticky namáhané, rôznych rozmerov v rôznych materiálových akostiach a pre rôzne odvetvia z uhlíkových aj nerezových materiálov. Vyrábame zariadenia pre energetiku – priemyselné horáky a časti horákov, zariadenia pre plynárenský priemysel – filtračné stanice, ďalej vyrábame priemyselné umývačky a rôzne zariadenia pre chemický priemysel.